สำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะสมัครเรียนหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียน Digital Hollywood bangkok ท่านสามารถระบุหลักสูตรที่ท่านสนใจโดยการเลือกจาก Course selection และกรอกรายละเอียดส่วนตัวของท่านตามข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน หลังจากที่ท่านกด Registration และเมื่อทางโรงเรียนได้ตรวจสอบข้อมูลของท่านแล้ว ท่านจะได้รับ E-mail แจ้งตารางเรียนและกำหนดการเข้าเรียน และวิธีการชำระค่าเรียนผ่านทาง E-mail ที่ท่านได้ทำการ Registration ไว้

You can entry for Digital Hollywood course here.
Please choose your course.
Then the information will be arrived for you by mail about your class schedule, pre-school, entrance fee payment.

Course selection

Choose the course

[Honka] 1 year course (weekday class)

[Senka] 1 year course (weekend class)

6 months course

3 months course

[DHU] Master's Degree

[DHU] Bachelor's Degree

"Summer Camp" Special Program

กำหนดการเปิดเรียน /
Course starting Term
ชื่อ – สกุล / Name
เบอร์โทรศัพท์ / Phone Number
Email Address
ที่อยู่ / Address
คำถามและข้อมูลเพิ่มเติมที่ท่านต้องการทราบ /
Desired information and questions